Vill du bli återförsäljare av våra kurser?

Vi har byggt ett system där ditt företag får en egen inloggning där ni kan beställa kurser, skicka inbjudningar till kurser och godkänna praktiska moment (vissa kurser).
Kontakta oss om ni är intresserade att att bli återförsäljare.

I de kurser där praktiskt prov ingår genomför kursdeltagaren teorin på egen hand för att sedan köra den praktiska biten med en godkänd instruktör. Vi kommer instruera er hur körningen skall gå till för att uppfylla våra krav så ni kan lösa även detta på egen hand.

Allt på er sida (inbjudningar, intyg, baksidan på korten etc.) har er logotyp och kontaktuppgifter. Därför lämnar kunden aldrig Er, utan upplever hela tiden att de är kvar hos just Er när det går en webbkurs med hjälp av WorkRights system.

För närvarande erbjuder vi:
Truck A+B
Mobila arbetsplattformar*
Motorkap*
Ställning upp till 9 meter
Säkra lyft
Kran/Travers*
Arbete på väg nivå 1.1, 1.2, 1.3
Fallskydd
BAS-U/BAS-P

Mobila arbetsplattformar och Fallskydd 
finns även på engelska.
* - kurser där praktiskt prov ingår